Nasza wiedza i doświadczenie,
dla Twojego bezpieczeństwa
Nasza wiedza i doświadczenie, dla Twojego bezpieczeństwa
Łączymy innowacyjność ze specjalistyczną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas realizacji przedsięwzięć innowacyjnych na całym świecie. Z naszych systemów i urządzeń korzysta się wszędzie tam, gdzie wydobywa się minerały: w Polsce, Rosji, Białorusi, na Ukrainie, w Chinach, Wietnamie, Kolumbii, Francji, Republice Czeskiej, Turcji, Rumunii, Bośni i Hercegowinie.

Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG zostało powołane przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG oraz pięć partnerskich firm: TELVIS Sp. z o.o., EMAG-SERWIS Sp. z o.o., SEVITEL Sp. z o.o., Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. i SYBET Sp. z o. o, który dołączył do Konsorcjum w 2013 r. Powstanie takiego Konsorcjum umożliwiła w 2010 r. ustawa o instytutach badawczych, a głównym celem ustawodawcy było wprowadzenie ułatwień w komercjalizacji innowacji, opracowanych w jednostkach naukowych tj. na wyższych uczelniach technicznych, instytutach Polskiej Akademii Nauk i instytutach badawczych, w tym głównie w stowarzyszonym Instytucie EMAG.

Kolejnym krokiem zacieśnienia współpracy było utworzenie w 2015 roku Grupy Zarządczej CNP EMAG w podobnym składzie, której spółką „matką” było Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG Sp. z o.o., w skład której weszli wszyscy członkowie dotychczasowego Konsorcjum CNP EMAG.

W wyniku dalszych przekształceń, po emisji 1000 akcji serii A, na koniec 2015 roku powstało Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG Spółka Akcyjna, która w roku 2016 w wyniku emisji kolejnych 189000 akcji serii B i 52120 akcji serii C uzyskała kapitał akcyjny w wysokości 24.212.000 zł.

Kluczowymi akcjonariuszami Spółki CNP EMAG S.A. są: TELVIS Sp. z o.o., EMAG-SERWIS Sp. z o.o. i Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG Spółka Akcyjna posiada w swoich aktywach udziały spółek: SEVITEL Sp. z o.o., Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o., TELVIS Sp. z o.o., EMAG-SERWIS Sp. z o.o.

Firmy Grupy CNP EMAG

ITI EMAG
TELVIS
EMAG SERWIS
SEVITEL
CTT EMAG
Telkom Telos
Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A.
Maar Technology
Gawos
Home Apartamenty
Roottel
Sybet
Comfortel
Życzenia Świąteczne I Noworoczne
Życzenia Barbórkowe
Dziękujemy Za Wizytę Na Naszym Stoisku

Dziękujemy za wizytę na naszym stoisku

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili stoisko CNP EMAG na Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i…

Search