Nasza wiedza i doświadczenie
      dla Twojego bezpieczeństwa

Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG zostało powołane przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG oraz pięć partnerskich firm: TELVIS Sp. z o.o., EMAG-SERWIS Sp. z o.o., SEVITEL Sp. z o.o., Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. i SYBET Sp. z o. o, który dołączył do Konsorcjum w 2013 r. Powstanie takiego Konsorcjum umożliwiła w 2010 r. ustawa o instytutach badawczych, a głównym celem ustawodawcy było wprowadzenie ułatwień w komercjalizacji innowacji, opracowanych w jednostkach naukowych tj. na wyższych uczelniach technicznych, instytutach Polskiej Akademii Nauk i instytutach badawczych, w tym głównie w stowarzyszonym Instytucie EMAG.

Kolejnym krokiem zacieśnienia współpracy było utworzenie w 2015 roku Grupy Zarządczej CNP EMAG w podobnym składzie, której spółką „matką” było Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG Sp. z o.o., w skład której weszli wszyscy członkowie dotychczasowego Konsorcjum CNP EMAG.

W wyniku dalszych przekształceń, po emisji 1000 akcji serii A, na koniec 2015 roku powstało Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG Spółka Akcyjna, która w roku 2016 w wyniku emisji kolejnych 189000 akcji serii B i 52120 akcji serii C uzyskała kapitał akcyjny w wysokości 24.212.000 zł.

Kluczowymi akcjonariuszami Spółki CNP EMAG S.A. są: TELVIS Sp. z o.o., EMAG-SERWIS Sp. z o.o. i Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG Spółka Akcyjna posiada w swoich aktywach udziały spółek: SEVITEL Sp. z o.o., Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o., TELVIS Sp. z o.o., EMAG-SERWIS Sp. z o.o.