Nasza wiedza i doświadczenie
      dla Twojego bezpieczeństwa

Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG zostało powołane przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG oraz pięć partnerskich firm: TELVIS Sp. z o.o., EMAG-SERWIS Sp. z o.o., SEVITEL Sp. z o.o., Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. i SYBET Sp. z o.o. Powstanie takiego Konsorcjum umożliwiła w 2010 r. ustawa o instytutach badawczych, a głównym celem ustawodawcy było wprowadzenie ułatwień w komercjalizacji innowacji, opracowanych w instytutach takich jak EMAG. Kolejnym krokiem zacieśnienia współpracy było utworzenie w 2015 roku Grupy Zarządczej CNP EMAG w podobnym składzie, której spółką „matką” jest Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG Sp. z o.o., w skład której wchodzą: