Projekty europejskie
Nasza wiedza i doświadczenie,
dla Twojego bezpieczeństwa
Nasza wiedza i doświadczenie, dla Twojego bezpieczeństwa
Łączymy innowacyjność ze specjalistyczną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas realizacji przedsięwzięć innowacyjnych na całym świecie. Z naszych systemów i urządzeń korzysta się wszędzie tam, gdzie wydobywa się minerały: w Polsce, Rosji, Białorusi, na Ukrainie, w Chinach, Wietnamie, Kolumbii, Francji, Republice Czeskiej, Turcji, Rumunii, Bośni i Hercegowinie.

Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG zostało powołane przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG oraz cztery partnerskie firmy: TELVIS Sp. z o.o., EMAG-SERWIS Sp. z o.o., Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. i COMFORTEL Sp. z o. o, który dołączył do Konsorcjum w 2019 r. Powstanie takiego Konsorcjum umożliwiła w 2010 r. ustawa o instytutach badawczych, a głównym celem ustawodawcy było wprowadzenie ułatwień w komercjalizacji innowacji, opracowanych w jednostkach naukowych tj. na wyższych uczelniach technicznych, instytutach Polskiej Akademii Nauk i instytutach badawczych, w tym głównie w stowarzyszonym Instytucie EMAG.

Kolejnym krokiem zacieśnienia współpracy było utworzenie w 2015 roku Grupy Zarządczej CNP EMAG w podobnym składzie, której spółką „matką” było Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG Sp. z o.o., w skład której weszli wszyscy członkowie dotychczasowego Konsorcjum CNP EMAG.

W wyniku dalszych przekształceń, po emisji 1000 akcji serii A, na koniec 2015 roku powstało Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG Spółka Akcyjna, która w roku 2016 w wyniku emisji kolejnych 189000 akcji serii B i 52120 akcji serii C uzyskała kapitał akcyjny w wysokości 24.212.000 zł.

Kluczowymi akcjonariuszami Spółki CNP EMAG S.A. są: TELVIS Sp. z o.o., EMAG-SERWIS Sp. z o.o. i Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG Spółka Akcyjna posiada w swoich aktywach udziały spółek: COMFORTEL Sp. z o.o., Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o., TELVIS Sp. z o.o., EMAG-SERWIS Sp. z o.o.

Firmy Grupy CNP EMAG

CNP EMAG SA
TELVIS
EMAG SERWIS
CTT EMAG
Comfortel

Spółki partnerskie

Maar Technology
Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A.
Telkom Telos
Gawos

Aktualności

Nowość! Linia do produkcji paliwa kompozytowego na bazie węgla kamiennego

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku stworzyliśmy nowe paliwo stałe. Doświadczony zespół opracował nowoczesne rozwiązanie, które pozwala…

Dowiedz się więcej
Życzenia Wielkanocne
Życzenia świąteczne

Realizowane projekty

Opracowanie Technologii Wytwarzania Niskoemisyjnego, Kwalifikowanego Paliwa Kompozytowego Na Bazie Węgla Kamiennego I Badawczej Linii Technologicznej Do Sprawdzania Jakości Produktu.

Opracowanie technologii wytwarzania niskoemisyjnego, kwalifikowanego paliwa kompozytowego na bazie węgla kamiennego i badawczej linii technologicznej do sprawdzania jakości produktu.

  TYTUŁ PROJEKTU: Opracowanie technologii wytwarzania niskoemisyjnego, kwalifikowanego paliwa kompozytowego na bazie węgla kamiennego i…

Dowiedz się więcej
Dotacje Na Kapitał Obrotowy

Dotacje na Kapitał Obrotowy

TYTUŁ PROJEKTU: Dotacje na kapitał obrotowy DZIAŁANIE: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020…

Dowiedz się więcej
Projekty europejskie
Skip to content