Nasza wiedza i doświadczenie,
dla Twojego bezpieczeństwa
Nasza wiedza i doświadczenie, dla Twojego bezpieczeństwa
Łączymy innowacyjność ze specjalistyczną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas realizacji przedsięwzięć innowacyjnych na całym świecie. Z naszych systemów i urządzeń korzysta się wszędzie tam, gdzie wydobywa się minerały: w Polsce, Rosji, Białorusi, na Ukrainie, w Chinach, Wietnamie, Kolumbii, Francji, Republice Czeskiej, Turcji, Rumunii, Bośni i Hercegowinie.

Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG zostało powołane przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG oraz pięć partnerskich firm: TELVIS Sp. z o.o., EMAG-SERWIS Sp. z o.o., SEVITEL Sp. z o.o., Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. i SYBET Sp. z o. o, który dołączył do Konsorcjum w 2013 r. Powstanie takiego Konsorcjum umożliwiła w 2010 r. ustawa o instytutach badawczych, a głównym celem ustawodawcy było wprowadzenie ułatwień w komercjalizacji innowacji, opracowanych w jednostkach naukowych tj. na wyższych uczelniach technicznych, instytutach Polskiej Akademii Nauk i instytutach badawczych, w tym głównie w stowarzyszonym Instytucie EMAG.

Kolejnym krokiem zacieśnienia współpracy było utworzenie w 2015 roku Grupy Zarządczej CNP EMAG w podobnym składzie, której spółką „matką” było Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG Sp. z o.o., w skład której weszli wszyscy członkowie dotychczasowego Konsorcjum CNP EMAG.

W wyniku dalszych przekształceń, po emisji 1000 akcji serii A, na koniec 2015 roku powstało Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG Spółka Akcyjna, która w roku 2016 w wyniku emisji kolejnych 189000 akcji serii B i 52120 akcji serii C uzyskała kapitał akcyjny w wysokości 24.212.000 zł.

Kluczowymi akcjonariuszami Spółki CNP EMAG S.A. są: TELVIS Sp. z o.o., EMAG-SERWIS Sp. z o.o. i Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG Spółka Akcyjna posiada w swoich aktywach udziały spółek: SEVITEL Sp. z o.o., Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o., TELVIS Sp. z o.o., EMAG-SERWIS Sp. z o.o.

Firmy Grupy CNP EMAG

ITI EMAG
TELVIS
EMAG SERWIS
SEVITEL
CTT EMAG
Maar Technology
Roottel
Gawos
Telkom Telos
Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A.
Home Apartamenty
Comfortel
Sybet
Życzenia Barbórkowe
Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych oraz wszystkiego najlepszego życzą Zarząd i Akcjonariusze Centrum Naukowo-Przemysłowego EMAG…

Życzenia Świąteczne I Noworoczne
Search