skip to Main Content
Badania i rozwój, produkcja, wdrożenia, serwis, szkolenia
Badania i rozwój
Produkcja
Wdrożenia
Serwis
Szkolenia

Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG to grupa firm posiadających wieloletnie doświadczenie i znajomość branży wydobywczej. Posiadamy specjalistyczną wiedzę i kompetentnych pracowników, co w połączeniu z potencjałem badawczym, laboratoryjnym, produkcyjnym, handlowym, wdrożeniowym i serwisowym pozwala nam na osiąganie sukcesów w realizacji projektów na całym świecie.

W Grupie CNP EMAG prace badawczo – rozwojowe są realizowane głównie w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG. Instytut wykonał wiele prac badawczych z zakresu systemów geofizycznych, automatyki i hydrauliki przemysłowej, miernictwa przemysłowego oraz elektroenergetyki. Aktualnie szczególnie aktywna jest działalność Instytutu EMAG w dziedzinach, wymagających zastosowania rozwiązań informatycznych:

 • w systemach bezpieczeństwa dla monitorowania i oceny zagrożeń naturalnych oraz procesów technologicznych,
 • w nowoczesnych systemach dyspozytorskich służących zarządzaniu dużymi organizacjami,
 • w systemach informacyjnych i bezpieczeństwie informacji,
 • w systemach wspomagania decyzji, analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych,
 • w systemach zasilania i sterowania urządzeń elektrycznych ze szczególnym naciskiem na ich energooszczędność i bezpieczeństwo,
 • w systemach i urządzeniach wymagających automatyzacji,
 • w systemach pomiarowych w dziedzinie jakości kopalin,
 • w systemach i urządzeniach gospodarki energetycznej.

Kwalifikacje oraz duże doświadczenie pracowników, a także poziom wyposażenia laboratoriów pozwalają na rozwiązywanie szerokiej gamy problemów dla przemysłu, administracji, sektora obronności państwa. Instytut wykonuje również szereg ekspertyz i ocen na potrzeby organów i urzędów państwowych oraz indywidualnych zleceniodawców.

Osiągnięcia, wdrożenia i liczne nagrody uzyskane przez zespoły badawcze Instytutu EMAG świadczą o ugruntowanej pozycji Instytut na rynku. Jednym z dowodów uznania wysokiego poziomu naszych specjalistów i wyników ich prac są zaproszenia do wygłaszania wykładów oraz udziału w komitetach programowych konferencji międzynarodowych oraz członkostwo w zespołach eksperckich.

Firmy z Grupy CNP EMAG oferują produkty z zakresu:

 • Gazometrii i geofizyki:
  • Systemy gazometrii automatycznej
  • Gazometrię indywidualną
  • Systemy sejsmoakustyczne
  • Systemy sejsmologii
 • Łączności i telekomunikacji:
  • Systemy telekomunikacyjne
  • Urządzenia transmisji danych
  • Sieci telekomunikacyjne
 • Systemy ewidencji i nadzoru:
  • Materiałów strzałowych
  • Personelu
  • Pojazdów, materiałów, urządzeń
 • Sterowania i wizualizacji:
  • Systemy wizualizacji
  • Systemy wspomagania produkcji
  • Telewizję przemysłową (CCTV) i systemy dostępu
 • Automatyki:
  • Górnicze systemy sterowania, w tym sterowania przeróbką kopalin
  • Ogólnoprzemysłowe systemy sterowania
  • Systemy oświetleniowe
 • Elektrotechniki i energetyki:
  • Rozdzielnie NN, SN
  • Zasilanie gwarantowane
  • Sieci energetyczne SN, NN

TELVIS

Firma TELVIS projektuje i wytwarza systemy łączności dyspozytorskiej alarmowo-rozgłoszeniowej, telefony iskrobezpieczne i przemysłowe, systemy transmisji sygnałów dwustanowych i analogowych, iskrobezpieczne mierniki teletechniczne, iskrobezpieczne skrzynki teletechniczne, systemy monitorowania transportu podziemnego, systemy monitorowania parametrów elektrycznych trakcji podziemnej.

EMAG SERWIS

Firma EMAG SERWIS produkuje urządzenia pomiarowe dla systemów kontroli parametrów bezpieczeństwa w przemyśle wydobywczym (głównie górniczym), takie jak: metanomierze, pozostałe czujniki parametrów atmosfery, aparatura sejsmiczna oraz urządzenia miernictwa przemysłowego.

CTT EMAG

Firma CTT EMAG wytwarza rozwiązania z zakresu hydrauliki i automatyki przemysłowej, miernictwa przemysłowego, systemów geofizycznych oraz energetyki, transferem technologii na rynki krajowe i zagraniczne.

COMFORTEL

Firma COMFORTEL dostarcza profesjonalne rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne dla wielu branż polskiej gospodarki i organizacji publicznych. Jest producentem systemów informatycznych dla biznesu. W swoim portfolio posiada m. in. autorskie rozwiązania do ewidencji sieci, dystrybucji informacji, billingu oraz system klasy BSS/OSS dla operatorów. Zajmuje się również kompleksową realizacją systemów łączności ogólnozakładowej i alarmowo-rozgłoszeniowych.

Oferujemy ponadto wykonywanie projektów koncepcyjnych, wykonawczych technicznych i technologicznych, powykonawczych, z zakresu systemów zasilania, sieci i systemów telekomunikacyjnych, informatycznych, telemetrycznych, łączności, alarmowych, bezpieczeństwa i monitoringu przemysłowego, wraz z wykonaniem dokumentacji atestacyjnej i dopuszczeniowej pozwalającej na stosowanie oferowanych systemów i urządzeń w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych.

Realizujemy generalne wykonawstwo w zakresie dużych inwestycji technicznych w obiektach górniczych obejmujących: projektowanie,  kompletację, roboty budowlane, montaże urządzeń i systemów, wykonanie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz uruchomienie systemów i rozruch linii technologicznych.

W Grupie CNP EMAG oferujemy za pośrednictwem firmy Centrum Edukacji GAWOS całą gamę szkoleń z zakresu wdrażania i obsługi bieżącej urządzeń i systemów zainstalowanych w kopalniach głębinowych i odkrywkowych.

CNP EMAG to doświadczony i wiarygodny partner

W celu najlepszego rozpoznania i zaspokojenia potrzeb aktualnych i potencjalnych klientów Grupa Kapitałowa – Zarządcza CNP EMAG, zgodnie z posiadanymi kompetencjami proponuje kompleksową ofertę w zakresie szkoleń, badań i rozwoju, dostawy produktów i usług. W naszej ofercie jest kilkanaście programów szkoleniowych, ponad 300 gotowych rozwiązań w zakresie systemów, urządzeń i technologii dedykowanych głównie dla przemysłu górniczego.

Dla firm z Grupy CNP EMAG kluczowe jest oferowanie najlepszych, innowacyjnych technologii i rozwiązań, spełniających wymagania jakościowe oraz oczekiwania handlowe Klientów. Kompleksowa obsługa Klienta, ciągłe doskonalenie oferty oraz efektywne zarządzanie i rozwój zasobami znajdującymi się w dyspozycji firm to nasze priorytety.

Nasze Firmy rozwijają partnerską współpracę z opiniotwórczymi instytucjami i uznanymi firmami z branży górniczej, a także ze sprawdzonymi dostawcami. Współpraca i partnerstwo pozwalają na optymalne wykorzystanie połączonych potencjałów kadrowych, infrastruktury badawczej i możliwości produkcyjnych.

Firmy z Grupy CNP EMAG posiadają:

 • Certyfikaty jakości ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000
 • Certyfikat ATEX dla działalności produkcyjnej Nr FTZU 11 ATEX Q 001 – „Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” Dyrektywa 94/9/WE (Dz. U. 263 poz. 2203 z 2005r.
 • Ocena Zdolności Zakładu Remontowego Nr OBAC / Ex / 040 / OZR / 15.

Oferowane przez nasze Firmy systemy i urządzenia posiadają stosowne certyfikaty w zakresie spełnienia dyrektyw UE: ATEX 100A, EMC i in., co upoważnia do stosowania znaku CE na oferowanych produktach i użytkowania ich m.in. w strefach zagrożonych wybuchem.

Galeria produktów

Back To Top
Skip to content