skip to Main Content

Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG S. A.

ul.Karoliny 4
40-186 Katowice
Tel.+48 32 258 33 98
E-mail: biuro@cnp-emag.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000594726, data wpisu do rejestru KRS: 2016.01.12

Nr NIP: 954-249-66-11

Kapitał zakładowy: 24.212.000,00 PLN opłacony w całości

Back To Top
Skip to content