skip to Main Content
Dotacje Na Kapitał Obrotowy

Dotacje na Kapitał Obrotowy

TYTUŁ PROJEKTU: Dotacje na kapitał obrotowy

DZIAŁANIE: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

NR UMOWY: POIR.03.04.00-24-0639/20-00

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest uzyskanie finansowania na cele związane z działalnością obrotową przedsiębiorstwa.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 41.912,85 zł

DOFINANSOWANIE: 100% – 41.912,85 zł

Back To Top
Skip to content