skip to Main Content
Opracowanie Technologii Wytwarzania Niskoemisyjnego, Kwalifikowanego Paliwa Kompozytowego Na Bazie Węgla Kamiennego I Badawczej Linii Technologicznej Do Sprawdzania Jakości Produktu.

Opracowanie technologii wytwarzania niskoemisyjnego, kwalifikowanego paliwa kompozytowego na bazie węgla kamiennego i badawczej linii technologicznej do sprawdzania jakości produktu.

 

TYTUŁ PROJEKTU: Opracowanie technologii wytwarzania niskoemisyjnego, kwalifikowanego paliwa kompozytowego na bazie węgla kamiennego i badawczej linii technologicznej do sprawdzania jakości produktu.

DZIAŁANIE: 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

NR NABORU: RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20

CEL PROJEKTU: W ramach projektu opracowane zostanie ekologiczne kompozytowe paliwo stałe przeznaczone dla kotłów małej i średniej mocy, a także opracowana zostanie technologia jego produkcji.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 4.678.293,40 zł

DOFINANSOWANIE: 3.542.591,84 zł

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Zapytania ofertowe
  2. Rozstrzygnięcia
Back To Top
Skip to content