skip to Main Content
Ogłoszenie Nr 1 O Wezwaniu Do Złożenia Akcji

Ogłoszenie nr 1 o wezwaniu do złożenia akcji

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) spółka Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy w celu przymusowej dematerializacji akcji, tj. zamiany akcji materialnej (papierowej) w formę elektroniczną w rejestrze akcjonariuszy,
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

00. Dematerializacja CNP-EMAG wezwanie nr 1 na str www 24.09.2020
Back To Top
Skip to content